Thực Phẩm Chức Năng

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG LÀ GÌ ?

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG LÀ GÌ ?

“Thực phẩm chức năng” không có một định nghĩa chính xác, hiểu một cách đơn giản thì “thực phẩm chức năng” là một thuật ngữ chỉ các sản phẩm có nguồn gốc thực phẩm mang đến lợi ích cho sức khỏe